ΙΣΝ Πρωτοβουλία για την Yγεία ΙΣΝ Πρωτοβουλία για την Yγεία ΙΣΝ Πρωτοβουλία για την Yγεία

Νέο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ

Νέο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ Ανακαλύψτε το Νοσοκομείο

Ενίσχυση των αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ

Ενίσχυση των αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ Διαβάστε περισσότερα

Νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ

Νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ Ανακαλύψτε το Νοσοκομείο

Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ

Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ Ανακαλύψτε το Νοσοκομείο

Μια πρωτοβουλία του ΙΣΝ, πέντε πυλώνων, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα $750 εκατομμύρια

Με απώτερο στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας για όλους, και την ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, η διεθνής Πρωτοβουλία για την Υγεία υποστηρίζεται πλήρως από το ΙΣΝ, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα $750 εκατομμύρια. Η Πρωτοβουλία βασίζεται σε μία διευρυμένη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και σε διεθνείς συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα, με σκοπό την ενίσχυση του αντικτύπου της σε όλο τον κόσμο.

Οι πυλώνες του έργου μας

Συστήνεται το SNF Center for Precision Psychiatry & Mental Health στο Columbia University

Συστήνεται το SNF Center for Precision Psychiatry & Mental Health στο Columbia University
Συστήνεται το SNF Center for Precision Psychiatry & Mental Health στο Columbia University
Το Κέντρο φιλοδοξεί να αποτελέσει καταλύτη στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και την ευρύτερη χρήση της ιατρικής ακριβείας (precision medicine) για τη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία ψυχιατρικών παθήσεων. Το Κέντρο δημιουργείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), μέσω δωρεάς ύψους $75 εκατομμυρίων, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ).

Ολοκληρώνεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού PET/CT σε τέσσερα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας

Ολοκληρώνεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού PET/CT σε τέσσερα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας
Ολοκληρώνεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού PET/CT σε τέσσερα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας
Σε προκαταρτική λειτουργία βρίσκονται τα νέα Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Aλεξανδρούπουλης, Ιωαννίνων, Λάρισας και Ηρακλείου, τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες χιλιάδων ασθενών στην περιφέρεια της χώρας.

Τα νέα Νοσοκομεία ΙΣΝ χτίζουν ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Τα νέα Νοσοκομεία ΙΣΝ χτίζουν ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
Τα νέα Νοσοκομεία ΙΣΝ χτίζουν ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
Τα τρία νέα Νοσοκομεία που θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ, θα θέσουν σε πιλοτική εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο ετοιμότητας προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σε συνεργασία με κορυφαίους φορείς πιστοποίησης βιωσιμότητας.

Θέτοντας τον πήχη για τα νοσοκομεία του μέλλοντος παγκοσμίως

Θέτοντας τον πήχη για τα νοσοκομεία του μέλλοντος παγκοσμίως
Θέτοντας τον πήχη για τα νοσοκομεία του μέλλοντος παγκοσμίως
Το 2017, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε ένα κοινό όραμα με το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop (RPBW) και σε συνεργασία με τη Betaplan ξεκίνησαν να συνεργάζονται, στο πλαίσιο της διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ, με σκοπό τη δημιουργία πρότυπων νοσοκομείων για το μέλλον και την παράδοση τριών εξ αυτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ, το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ και το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ θα λειτουργούν ως υπερσύγχρονα, δημόσια νοσοκομεία διεθνών προδιαγραφών, με έδρα περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, που βρίσκονται στην ελληνική περιφέρεια, παρέχοντας ισότιμη και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για όλους. Με την ολοκλήρωση και παράδοσή τους να έχει προγραμματιστεί εντός του 2025, τα τρία νοσοκομεία φιλοδοξούν να καταστούν διεθνή σημεία αναφοράς στον τομέα των νοσοκομειακών υποδομών.