Μια σειρά συνεργασιών έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευση του ΙΣΝ για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων μέσω της επιστήμης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και πλήθους ανοιχτών δράσεων