Βελτιώνοντας την πρόσβαση, την ποιότητα και την ισότητα στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους

Το 2021, με στόχο να βελτιώσει τη ζωή των παιδιών και των νέων και να συμβάλει στην ουσιαστική αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας ψυχικής υγείας σε παιδιά στην Ελλάδα, η Πρωτοβουλία για την Υγεία ξεκίνησε την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων. Η Πρωτοβουλία για την Υγεία έχει, επίσης, επεκτείνει σημαντικά την υποστήριξή της σε πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία διεθνώς