Συνέδριο της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Συνέδριο της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων| Πρωινές Συνεδρίες | 10:00 - 14:00

 

Συνέδριο της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων | Απογευματινές Συνεδρίες | 15:00 - 18:00