Skip to main content
24 Μαρτίου 2022

Την Παρασκευή, 23 Μαρτίου, 2018, εκπρόσωποι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος πραγματοποίησαν επισκέψεις σε Κομοτηνή και Θεσσαλονίκη, στους χώρους όπου σχεδιάζεται η ανέγερση νέων υποδομών στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, προϋπολογισμού που αναμένεται να υπερβεί τα €200 εκατομμύρια.

Στις επισκέψεις συμμετείχε ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Renzo Piano και συνεργάτες του αρχιτεκτονικού γραφείου Renzo Piano Building Workshop (RPBW), δημιουργοί του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οι οποίοι θα αναλάβουν το σχεδιασμό των έργων υποδομών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της νέας δωρεάς.

Παρών στις επισκέψεις ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Παύλος Πολάκης και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, καθώς και εκπρόσωποι των οργανισμών το έργο των οποίων θα ενισχυθεί μέσα από τις δωρεές.

Οι επισκέψεις σηματοδοτούν την άμεση έναρξη της υλοποίησης της πρωτοβουλίας την οποία είχε ανακοινώσει το ΙΣΝ τον Σεπτέμβριο του 2017. Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 προηγήθηκε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ΙΣΝ αναφορικά με την έναρξη υλοποίησης των έργων. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα, και του Προέδρου του ΙΣΝ, κ. Ανδρέα Δρακόπουλου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η πρωτοβουλία του ΙΣΝ για την ενίσχυση της Υγείας στην Ελλάδα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

 Τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νέου κτιρίου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

• Τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου Παίδων Θεσσαλονίκης

• Τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό κτιρίου που θα ανεγερθεί στη θέση που βρίσκονται σήμερα τα κτίρια «Οίκος Αδελφών» και «Αδελφών Νοσοκόμων» στο χώρο του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, με σκοπό να λειτουργήσει ως Έδρα της Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής

• Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

• Την προμήθεια νέου εξοπλισμού καθώς και την συντήρηση υφιστάμενου με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ

• Την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (PET - Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων καθώς και δημιουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων) σε επιλεγμένα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας

• Τη χρηματοδότηση της διαμόρφωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και την αντιμετώπιση του τραύματος.

H ανέγερση νέου κτιρίου στο οποίο θα μετεγκατασταθεί το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής είναι έργο κομβικής σημασίας καθώς η υφιστάμενη δομή αποτελεί ένα από τα νοσοκομεία της χώρας με τις παλαιότερες εγκαταστάσεις. Το υπάρχον νοσοκομείο δέχεται περίπου 1.000 επισκέπτες σε μηνιαία βάση ενώ εξυπηρετεί και τις ανάγκες των κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιπλέον η δημιουργία Παιδιατρικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί ανάγκη του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής εδώ και δεκαετίες και πρόκειται να αποτελέσει κόμβο εξυπηρέτησης και νοσηλείας για όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία.


Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, κύριος Ανδρέας Δρακόπουλος, δήλωσε «Με τη νέα μας δωρεά για την ενίσχυση της Υγείας στη χώρα μας, ευελπιστούμε να συμβάλουμε στην καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για όλους τους συνανθρώπους μας, κάθε ηλικίας. Σήμερα επισκεφθήκαμε το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής καθώς και τους προβλεπόμενους χώρους ανέγερσης νέων νοσοκομείων, στην Κομοτηνή και τη Θεσσαλονίκη, μαζί και με τον Renzo Piano και την ομάδα του RPBW, και προχωράμε άμεσα στα επόμενα βήματα, σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς».

Toν σχεδιασμό των έργων υποδομών πρόκειται να αναλάβει το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW, η συμμετοχή των οποίων θα συμβάλλει στην εισαγωγή μιας νέας φιλοσοφίας που εναρμονίζει τους χώρους θεραπείας με το φυσικό περιβάλλον.

Το Σάββατο, 24 Μαρτίου, 2018, πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη τεχνικής φύσης επίσκεψη στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός αναφορικά με την παρέμβαση που θα λάβει χώρα στο νοσοκομείο στο πλαίσιο της δωρεάς.