Skip to main content

Κατασκευή Νοσοκομείων ΙΣΝ
Φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και ζωντανή μετάδοση

Η «Πρωτοβουλία για την Υγεία Μονοπρόσωπη Α.Ε.» λειτουργεί δυνάμει του Νόμου 4564/2018 ως φορέας υλοποίησης για το συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται στη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Υγεία (ΔΠΥ) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η «Πρωτοβουλία για την Υγεία Μονοπρόσωπη Α.Ε.» συλλέγει και επεξεργάζεται υλικό εικόνας και βίντεο που παράγεται μέσω της λειτουργίας καμερών στα εργοτάξια του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ, του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ και του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ. Οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εφικτή η αναγνώριση προσώπων ή αριθμών πινακίδων (οπότε και δεν υφίσταται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων). Στις περιπτώσεις ωστόσο όπου στη λαμβανόμενη εικόνα περιλαμβάνονται κατοικίες ή κτίρια και οδοί, η «Πρωτοβουλία για την Υγεία Μονοπρόσωπη Α.Ε.» λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά μέτρα για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων, όπως τεχνικές θόλωσης, ώστε πρόσωπα ή πινακίδες οχημάτων να μην είναι αναγνωρίσιμα. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εφόσον συντελείται, διέπεται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.  

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το νομικό πρόσωπο ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την Υγεία Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 86Α Α, Τ.Κ. 115 28 (ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»).

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται υλικό εικόνας και βίντεο που παράγεται μέσω της λειτουργίας καμερών στα εργοτάξια του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ, του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ και του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • προκειμένου να τεκμηριώσει την πρόοδο της κατασκευής,
 • προκειμένου να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κοινό αναφορικά με την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών,
 • προκειμένου να παράγει μεμονωμένες εικόνες και ταινίες timelapse κατά τη διάρκεια της κατασκευής για επικοινωνιακούς σκοπούς.

Το υλικό αυτό, είτε αυτούσιο είτε ενσωματωμένο σε άλλα οπτικοακουστικά μέσα, ενδέχεται να δημοσιευθεί στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΙΣΝ για επικοινωνιακούς σκοπούς.

Επιπλέον, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.snfghi.org θα μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών των νοσοκομείων.

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας [άρθρο 6 παρ. 1(στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (ο «ΓΚΠΔ»)]. Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έγκεινται στην τεκμηρίωση της προόδου της κατασκευής, στην ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού και στην παραγωγή ταινιών timelapse για επικοινωνιακούς σκοπούς.

 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι προσβάσιμα από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), όπως επίσης και από τρίτους παρόχους υπηρεσιών (π.χ. τον διαχειριστή των καμερών στα εργοτάξια), οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει έναντι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και δεσμεύονται συμβατικά να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικά με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και την εφαρμοστέα νομοθεσία. Επίσης, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενδέχεται να κοινοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στην περίπτωση που η εν λόγω κοινοποίηση απαιτείται για την άσκηση των δικαιωμάτων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, απαιτείται από το νόμο, απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας, σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία ή και αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να περιορίσει την επεξεργασία, όπως να μη διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θεωρείτε απαραίτητα ώστε να θεμελιώσετε, ασκήσετε ή υποστηρίξετε νομικές αξιώσεις.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα σταματήσει την επεξεργασία τους, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας.
  • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αν ισχύει ένας από τους λόγους που προβλέπει η ισχύουσα εφαρμοστέα νομοθεσία.
  • Δικαίωμα καταγγελίας: Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας παραβιάζει την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 6475600.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ghigdpr@snf.org ή επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 86Α, Τ.Κ. 115 28.