Skip to main content

Επένδυση-ορόσημο για την παγκόσμια υγεία και επιστήμη

Σε συνέχεια της μακροχρόνιας σύμπραξής τους, το ΙΣΝ και το Πανεπιστήμιο Rockefeller ξεκινούν μία νέα συνεργασία, με στόχο τη δημιουργία του SNF Institute for Global Infectious Disease Research στο Πανεπιστήμιο Rockefeller, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα επιστημονικών επιτευγμάτων διεθνώς στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας. Αυτή η επένδυση-ορόσημο για την παγκόσμια υγεία και επιστήμη θα συμβάλλει στην καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών σε όλο τον κόσμο, από αρχαία παθογόνα, όπως η ελονοσία και η φυματίωση, έως πρόσφατες και αναδυόμενες απειλές.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Charles M. Rice, PhD, θα διευθύνει το Ινστιτούτο. Ο Rice διευθύνει το Εργαστήριο Ιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων του Πανεπιστημίου Rockefeller. Ο Barry S. Coller, MD, Επικεφαλής Ιατρός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Rockefeller θα υπηρετήσει ως συνδιευθυντής, υπεύθυνος για τις κλινικές μελέτες, ενώ ο Michel Nussenzweig, MD, PhD, θα υπηρετήσει ως συνδιευθυντής, υπεύθυνος για τις ανοσολογικές μελέτες.

Το νέο Ινστιτούτο θα διασφαλίσει ότι οι ερευνητές του Rockefeller θα διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να αναλάβουν τους επιστημονικούς κινδύνους για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων παγκόσμιων απειλών για την υγεία. Η διασφάλιση χρηματοδότησης και των κατάλληλων υποδομών για την πραγματοποίηση κρίσιμων ερευνών, στον τομέα της παγκόσμιας υγείας, είναι υψίστης σημασίας για την αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών. Τα δύο τελευταία χρόνια κατέδειξαν ιδιαίτερα τη σημασία των έγκαιρων επενδύσεων στη βασική επιστήμη, στις ταχείες και αποτελεσματικές διεθνείς συνεργασίες, στην προετοιμασία της επόμενης γενιάς επιστημονικών ηγετών και στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης του κοινού στην επιστήμη.

Η αποστολή του SNF Institute for Global Infectious Disease Research περιλαμβάνει όλους αυτούς τους κρίσιμους και συμπληρωματικούς τομείς της έρευνας, της σύμπραξης, της κατάρτισης και της επικοινωνίας.

  • Η δωρεά του ΙΣΝ θα υποστηρίξει ευρύτερες αναβαθμίσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Rockefeller, καθώς και των επιπέδων βιοασφάλειας των εργαστηρίων, θα παράσχει ευέλικτη χρηματοδότηση για την επιστήμη της ανακάλυψης σε πρώιμο στάδιο και θα συμβάλλει στην απόκτηση τεχνολογιών αιχμής. Το Ινστιτούτο θα πραγματοποιήσει επίσης σχετική μεταγραφική έρευνα, από το εργαστήριο στην κλίνη.

  • Η δωρεά θα υποστηρίξει επίσης το Ινστιτούτο, ώστε να ενισχύσει, να επικυρώσει και να επεκτείνει τη διεθνή συνεργασία, να πραγματοποιεί ετήσια επιστημονικά συνέδρια, που μπορούν να δώσουν ώθηση σε νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και να επιταχύνουν τα τρέχοντα έργα, να διοργανώνει διαδικτυακά ερευνητικά σεμινάρια για φοιτητές και εκπαιδευόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να οργανώνει ευρύτερα διατμηματικά παγκόσμια συνέδρια που αφορούν την επιστήμη, την υγεία, τη βιοηθική και την πολιτική με κύρια έμφαση στον τρόπο διασφάλισης της ισότητας στην υγεία και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

  • Επιπλέον, η δωρεά του ΙΣΝ θα επιτρέψει στο Ινστιτούτο να προσελκύσει, να εκπαιδεύσει και να ενδυναμώσει την επόμενη γενιά επιστημονικών ηγετών μέσω της χρηματοδότησης υποσχόμενων νέων διδακτορικών φοιτητών και μεταδιδακτορικών ασκούμενων για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις μολυσματικές ασθένειες. Το Ινστιτούτο θα συνεργαστεί επίσης με το πρόγραμμα επιστημονικής προσέγγισης του Πανεπιστημίου για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από σχολεία που δεν έχουν επαρκείς πόρους, με στόχο την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για επιστημονικά και κλινικά επαγγέλματα.

  • Τέλος, το Ινστιτούτο θα αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση μέσω μιας διευρυμένης σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), βασισμένης στα επιτυχημένα COVID-19 webinars του Πανεπιστημίου Rockefeller, και πληθώρας διαδικτυακών εκδηλώσεων, οι οποίες θα φιλοξενούνται και θα διατίθενται μέσω ενός ειδικού, προσιτού και ενημερωτικού ιστότοπου.

Μέσα από αυτές τις ευρείες, έγκαιρες και συμπληρωματικές προσπάθειες, το νέο SNF Institute for Global Infectious Disease Research στο Πανεπιστήμιο Rockefeller θα δημιουργήσει μόνιμες πλατφόρμες άμεσης δράσης και μακράς διάρκειας για την αντιμετώπιση, τόσο των νεοεμφανιζόμενων, όσο και των επίμονα ενδημικών, παθογόνων ασθενειών.


Η δωρεά αυτή βασίζεται στη μακροχρόνια συνεργασία ανάμεσα στο ΙΣΝ και στο Πανεπιστήμιο Rockefeller που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την υποστήριξη του ΙΣΝ για το νέο SNF-David Rockefeller River Campus, το οποίο στηρίζει τη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ ερευνητικών εργαστηρίων για την προώθηση της επιστημονικής προόδου. Κατά τις πρώτες ημέρες της πανδημίας COVID-19, το ΙΣΝ υποστήριξε αδιάκοπα την έρευνα που σχετιζόταν με τον συγκεκριμένο ιό στο Πανεπιστήμιο. Άλλες δωρεές του ΙΣΝ προς το Πανεπιστήμιο Rockefeller περιλαμβάνουν την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας Women in Science, μία υποτροφία για πτυχιούχους ΙΣΝ, ένα πρόγραμμα κλινικών υποτροφιών, και την Πρωτοβουλία SNF Core.