Skip to main content

Μέσω της νέας συνεργασίας ανάμεσα στο ΙΣΝ και το Child Mind Institute δημιουργείται το SNF Global Center for Child and Adolescent Mental Health στο Child Mind Institute. Το Child Mind Institute είναι ένας ηγετικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός στον τομέα της φροντίδας, της κατάρτισης και της επιστήμης που αφορά στην ψυχική υγεία των παιδιών. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ, η αποστολή του SNF Global Center είναι να αναπτύξει περαιτέρω αυτό που το Child Mind Institute γνωρίζει καλύτερα, προκειμένου να βελτιώσει τη φροντίδα ψυχικής υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους παγκοσμίως, αυξάνοντας την πρόσβαση στην πληροφόρηση, βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και μειώνοντας το στίγμα και τις διακρίσεις.

Στόχος του SNF Global Center είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση ενός ανησυχητικού διεθνούς φαινομένου ―υπολογίζεται ότι 1 στα 5 παιδιά πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή ή μαθησιακή δυσκολία στην πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή, καθώς ολόκληρος ο πλανήτης αρχίζει σταδιακά να αντιλαμβάνεται τις συλλογικές επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία. Τα υφιστάμενα συστήματα ψυχικής υγείας δεν καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των παιδιών και των εφήβων σε όλο τον κόσμο, με δυσανάλογες επιπτώσεις στις περιθωριοποιημένες και λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες. Με επίκεντρο την ανάπτυξη διεθνών, στρατηγικών συμπράξεων, την προώθηση δικτύων επαγγελματιών και την ένταξή τους στην κουλτούρα της ανοιχτής επιστήμης, την ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς ηγετών παγκοσμίως , την υποστήριξη και ενεργοποίηση τοπικών πρωτοποριακών πρωτοβουλιών σε πολλές χώρες και περιοχές, το Global Center στοχεύει να αλλάξει αυτήν την κατάσταση.

Σημαντικό είναι επίσης ότι οι προσπάθειες του SNF Global Center θα εμπλουτιστούν σε μεγάλο βαθμό από το τρέχον έργο του Child Mind Institute, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων στην Ελλάδα.Το έργο του SNF Global Center θα οργανωθεί γύρω από έξι στρατηγικές πρωτοβουλίες:

  1. Αξιολόγηση των αναγκών ψυχικής υγείας, ανά χώρα και περιοχή, και διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στην έρευνα, τη μεθοδολογία και τα πορίσματα

  2. Προσαρμογή δωρεάν ενημερωτικών πηγών, εκπαιδεύσεων, και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, ώστε να είναι πολιτισμικά συναφή για τους επαγγελματίες και τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο

  3. Εντοπισμός και εφαρμογή καινοτομιών που βασίζονται στην τεχνολογία για την παροχή φροντίδας σε παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε κέντρα ψυχικής υγείας

  4. Διασφάλιση άμεσης πρόσβασης στους δωρεάν διαθέσιμους πόρους μέσω του childmind.org, στο οποίο έχουν πρόσβαση σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε μήνα, αυξάνοντας τις προσπάθειες μετάφρασης και εντάσσοντας νέες διεθνείς φωνές στις εκστρατείες μας κατά του στίγματος

  5. Δημιουργία προγραμμάτων υποτροφιών για ιατρούς, επαγγελματίες υγείας και ερευνητές σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, για την ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς ηγετών στον τομέα της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων

  6. Εντατικοποίηση της παγκόσμιας συνεργασίας μέσω ετήσιων εκδηλώσεων, δίνοντας μεγάλη έμφαση σε λιγότερο ερευνημένους τομείς της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων.


Μέσω της συνεργασίας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Child Mind Institute, που διαπνέεται από τη φιλοσοφία της ανοικτής επιστήμης και της ερευνητικής καινοτομίας, το SNF Global Center θα είναι σε θέση να μετατρέψει τα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα σε έμπρακτη αποτελεσματική φροντίδα, να καλύψει κρίσιμα κενά γνώσης, να προωθήσει καινοτομίες , να εμπλέξει και να ενδυναμώσει επαγγελματίες και οικογένειες που είναι σε θέση να προσεγγίσουν τα παιδιά όπου και αν βρίσκονται, ώστε να επιφέρουν ουσιαστικές θετικές αλλαγές στις ζωές των παιδιών και των εφήβων σε όλο τον κόσμο.

Η δωρεά του ΙΣΝ έρχεται σε συνέχεια της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ του ΙΣΝ και του Child Mind Institute, που περιλαμβάνει επίσης την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία των Παιδιών και των Εφήβων στην Ελλάδα. Το ΙΣΝ υποστηρίζει επίσης τα προγράμματα του Child Mind Institute για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψυχικής υγείας και κλινικές παρεμβάσεις στα σχολεία της Νέας Υόρκης, καθώς και την επέκταση των Σχολικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων του οργανισμού, μέσω της κατάρτισης εκπαιδευτικών, σε περισσότερα σχολεία στις ΗΠΑ. Το ΙΣΝ έχει υποστηρίξει στο παρελθόν το Healthy Brain Network του Child Mind Institute - ένα πιλοτικό πρόγραμμα ψυχικής υγείας στα σχολεία, καθώς και άλλες προσπάθειες του Child Mind Institute.