Skip to main content

Έργα υποδομών

Απεικόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ με δύο παράλληλα κτίρια που συνδέονται με διαδρόμους μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο με βουνά στο βάθος

Τα έργα υποδομών της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό τριών νέων υπερσύγχρονων νοσοκομείων στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη και τη Σπάρτη, καθώς και έργα επέκτασης και ανακαίνισης υποδομών σε υφιστάμενα νοσοκομεία στην Ελλάδα, την Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα τρία νέα νοσοκομεία ΙΣΝ

Τα τρία νέα νοσοκομεία σχεδιάζονται από τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Renzo Piano και το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop (RPBW), σε συνεργασία με την Betaplan. Απώτερος στόχος είναι η ταυτόχρονη παράδοση, εντός του 2025, τριών νέων δημόσιων νοσοκομείων στην Ελληνική κοινωνία, τα όποια θα λειτουργούν ως σημείο αναφοράς στον τομέα της περίθαλψης και των υγειονομικών υποδομών, τόσο για την περιφέρεια της χώρας όσο και διεθνώς.

Στις 23 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκαν οι τακτικές ανοιχτές συναντήσεις του ΙΣΝ σχετικά με την πρόοδο των νέων νοσοκομείων, στο πλαίσιο του SNF Nostos Health Conference στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα. Η Ομάδα Μελέτης παρουσίασε την πρόοδο του σχεδιασμού και της υλοποίησης στους συμμετέχοντες του συνεδρίου, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων του διοικητικού και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των υφιστάμενων νοσοκομείων στις τρεις περιοχές, επαγγελματιών και ερευνητών στον τομέα της υγείας από τον διεθνή χώρο, και εκπροσώπων της πολιτείας. Πέραν των αρχιτεκτονικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών, το κοινό είχε την ευκαιρία να δει τα τελικά σχέδια των νοσοκομείων, τα ενισχυμένα κλινικά τους προγράμματα και, στην περίπτωση της Σπάρτης, τις προπαρασκευαστικές εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη εν όψει της κατασκευής του νέου νοσοκομείου. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας επιβεβαίωσαν τις δεσμεύσεις τους για την ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων και τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία των νέων νοσοκομείων ΙΣΝ. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν για την εφαρμογή του πλάνου στελέχωσης των νοσοκομείων που θα διασφαλίσει ότι οι τρεις υγειονομικές μονάδες θα λειτουργούν με πλήρη δυναμικότητα από την πρώτη ημέρα.

Τα τρία νοσοκομεία ΙΣΝ φιλοδοξούν να λειτουργήσουν ως σημείο αναφοράς για το εθνικό σύστημα υγείας αλλά και να θέσουν τον πήχη ως πρότυπα νοσοκομεία του μέλλοντος σε διεθνές επίπεδο. Έχουν σχεδιαστεί, ώστε να λειτουργούν με τρόπο που θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Παράλληλα, διέπονται από τρεις θεμελιώδεις αξίες: τη σημασία της φύσης και των θεραπευτικών της ιδιοτήτων, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των νοσοκομείων και την προετοιμασία τους για ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και την ιατρική αριστεία βάσει μίας ολιστικής, ανθρωποκεντρικής θεραπευτικής προσέγγισης. Στη φιλοσοφία αυτή, τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν και ως πιλοτικά έργα της νέας συνεργασίας μεταξύ του ΙΣΝ και του U.S. Green Building Council για την ανάπτυξη ενός πλαισίου που θα αναγνωρίζει την ετοιμότητα των κτιρίων να λειτουργήσουν ως εγκαταστάσεις μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα, στο πνεύμα της συνεργασίας και ανταλλαγής που διαπνέει τη διεθνή κοινωφελή δράση του ΙΣΝ, είναι σε εξέλιξη η ανάπτυξη συμπράξεων με το Johns Hopkins Medicine International και το New York Presbyterian, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του κλινικού προφίλ και της μελλοντικής δραστηριοποίησης των τριών νοσοκομείων ΙΣΝ.

 • Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Από την 11η Τακτική Ενημέρωση της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος αναφορικά με την κατασκευή του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ. Σε συνέχεια της οριστικοποίησης των αρχιτεκτονικών μελετών, του κλινικού προγράμματος και της λίστας και των προδιαγραφών του ιατρικού εξοπλισμού, τον Απρίλιο 2022, η Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε. προκήρυξε τον διαγωνισμό για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νοσοκομείου. Η οικοδομική άδεια του νοσοκομείου εκδόθηκε τον Μάιο του 2022, και η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2023. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η δημοπράτηση των έργων υποδομής για τις οδικές συνδέσεις και τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των έργων το πρώτο τρίμηνο του 2023. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Δωρεάς που κυρώθηκε με τους Νόμους 4667/2020 και 4812/2021, οι εν λόγω εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν ένα έτος πριν την παράδοση του νέου νοσοκομείου στην Ελληνική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια του SNF Nostos Conference 2022, εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλινικού προγράμματος και τον σχεδιασμό του νοσοκομείου, συμμετείχαν σε μια ουσιαστική συζήτηση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών. Εκπρόσωποι της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Π.Ε.) σχολίασαν τη διαδικασία διαβούλευσης του ΙΣΝ, τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής της τοπικής ιατρονοσηλευτικής κοινότητας για την ενίσχυση του κλινικού προγράμματος και βελτιώσεις στο πλάνο στελέχωσης. Εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας εξήγησαν τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση της έγκαιρης λειτουργίας του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ και επιβεβαίωσαν τη δέσμευση του Ελληνικού Δημοσίου στο συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ προγραμματίζεται να παραδοθεί στην Ελληνική κοινωνία τα τέλη του 2025.

 • Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Από τη νομοθετική κύρωση της Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου (ν. 4889/2022), η Ομάδα Μελέτης συνέχισε την προετοιμασία της Μελέτης Εφαρμογής του έργου, η οποία ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2022. Εν συνεχεία, τον Αύγουστο 2022 προκηρύχθηκε ο πλήρης διαγωνισμό για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νέου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ το οποίο θα ανεγερθεί στα περίχωρα της πόλης, στην περιοχή του Φιλύρου.

Η οριστική Μελέτη Εφαρμογής έχει εγκριθεί επίσημα από το Υπουργείο Υγείας, ενσωματώνοντας, στο μέτρο του δυνατού, τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από την ιατρική και ακαδημαϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης κατά τις διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε το ΙΣΝ. Τον Οκτώβριο 2022, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανέθεσε τη σύμβαση για την αναβάθμιση των οδικών συνδέσεων και την εγκατάσταση των δικτύων κοινής ωφέλειας που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του μελλοντικού νοσοκομείου και που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του SNF Nostos Health Conference τον Ιούνιο 2022, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξήρε το όραμα και την προοπτική που αποπνέει ο σχεδιασμός του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου, ενώ ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη υπογράμμισε τη διαφάνεια και τη σημασία της διαδικασίας διαβούλευσης που τηρείται από το ΙΣΝ και την Ομάδα Μελέτης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συζήτησης, επισημάνθηκε η σημασία της συνεχιζόμενης συνεργασίας ανάμεσα στο ΙΣΝ και στα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ αναδείχθηκε η ανάγκη για τη δημιουργία επιπρόσθετων θέσεων στην Ιατρική Σχολή για το μελλοντικό Παιδιατρικό Νοσοκομείο ― με τα δύο Υπουργεία να επωμίζονται τον προϋπολογισμό.

Ο διαγωνισμός για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νοσοκομείου βρίσκεται στο τελικό στάδιο, ενώ η οικοδομική άδεια έχει πλέον εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, το νέο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική κοινωνία στα τέλη του 2025.

 • Νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Στις 31 Μαρτίου του 2022, κυρώθηκε με νόμο η επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ (ν. 4917/2022). Με την Μελέτη Εφαρμογής να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές Ιουλίου του 2022, η Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε. ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2022 τη διαδικασία δημοπράτησης για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νέου νοσοκομείου.

Η Μελέτη Εφαρμογής οριστικοποιήθηκε με βάση τη νέα χωροθέτηση των υποδομών που συμφωνήθηκε το καλοκαίρι του 2021 από το ΙΣΝ και το Ελληνικό Δημόσιο, και αφορά στην αλλαγή της τοποθεσίας του νέου νοσοκομείου εντός του οικοπέδου και κατ’ επέκταση στην τμηματική, σε δύο φάσεις, κατεδάφιση του υφιστάμενου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης «Ιωάννη και Αικατερίνης Γρηγορίου».

Το εν λόγω πλάνο καταρτίστηκε βάσει προτάσεων του υφιστάμενου νοσοκομείου και προβλέπει τη μετεγκατάσταση και αναδιαμόρφωση των χειρουργείων, της κεντρικής αποστείρωσης, της μονάδας τεχνητού νεφρού, της κλινικής και των ΤΕΠ COVID-19, του αξονικού τομογράφου, των εργαστηρίων και διοικητικών υπηρεσιών του υφιστάμενου νοσοκομείου στις κτιριακές υποδομές που θα παραμείνουν εν λειτουργία κατά την κατασκευή του νέου νοσοκομείου ΙΣΝ. Στόχος των εν λόγω αναδιαμορφώσεων είναι να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα και η συνεχιζόμενη παροχή ιατρικών υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης «Ιωάννη και Αικατερίνης Γρηγορίου», καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής των νέων υποδομών.

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης και Υπουργικής έγκρισης των τεχνικών μελετών που εκπονήθηκαν από την Betaplan, της έκδοσης της οικοδομικής άδειας και της διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, η ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ανέλαβε τις εργασίες μετεγκατάστασης και κατεδάφισης τον Απρίλιο του 2022. Ο ανάδοχος ξεκίνησε τις εργασίες μετεγκατάστασης στο εργοτάξιο τον Μάιο, ενώ η διαδοχική παράδοση των αναδιαμορφωμένων χώρων στο υφιστάμενο νοσοκομείο ξεκίνησε τον Ιούλιο με τη μονάδα αιμοκάθαρσης, την αίθουσα του αξονικού τομογράφου και τα εργαστήρια. Τον Αύγουστο, ο ανάδοχος παρέδωσε την κλινική και το τμήμα επειγόντων περιστατικών COVID-19, καθώς και τους αποθηκευτικούς χώρους. Οι εργασίες μετεγκατάστασης ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2022 με την παράδοση των νέων, προσωρινών χειρουργείων. Η υλοποίηση των εν λόγω έργων βασίστηκε σε συνεχή και στενή συνεργασία ανάμεσα στο νοσοκομείο, τον ανάδοχο, τον διαχειριστή του έργου, το Υπουργείο Υγείας και το ΙΣΝ, οι οποίοι από κοινού διαχειρίστηκαν με επιτυχία τις εργασίες μετεγκατάστασης δίχως αναστολές στη λειτουργεία του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική κοινωνία στα τέλη του 2025.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΙΣΝ για έγκυρη και τακτική ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόοδο των τριών νέων νοσοκομείων, αλλά και του στόχου τα έργα να εξελίσσονται με διαφάνεια και γνώμονα το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών, ο επόμενος κύκλος των ανοιχτών συζητήσεων θα λάβει χώρα στις αρχές του 2023.

 • Υποστήριξη Αναμόρφωσης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) «2» και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δωρεά για την υποστήριξη της αναμόρφωσης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 2 και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός», σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου & Μαρίνας Μαρτίνου, καθώς και με την κα. Αλίκη Περρωτή.

Έπειτα από προσωρινές αναστολές στην υλοποίηση της δωρεάς λόγω του καίριου ρόλου που διαδραμάτισε ο «Ευαγγελισμός» ως νοσοκομείο αναφοράς για την COVID-19, οι προετοιμασίες έχουν επιταχυνθεί σημαντικά από το καλοκαίρι του 2022. Η Μελέτη Εφαρμογής για την ανακαίνιση της ΜΕΘ οριστικοποιήθηκε, βάσει προτάσεων και τροποποιήσεων που τέθηκαν από τους τελικούς χρήστες του νοσοκομείου ― συμπεριλαμβανομένου ενός διευρυμένου σχεδιασμού που συνδυάζει την ανακαίνιση της ΜΕΘ 2 με τα έργα που προβλέπονται από τη δωρεά στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης COVID-19 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ανακαίνιση της παλιάς Μονάδας Εμφραγμάτων του «Ευαγγελισμού». Η ενσωμάτωση των δύο αυτών δωρεών θα επιτρέψει την ενιαία αναμόρφωση των χώρων και τη μελλοντική λειτουργία μιας διευρυμένης ΜΕΘ. Το νομικό πλαίσιο των δύο δωρεών προσαρμόστηκε αναλόγως, και η κύρωση της τροποποίησης του σχετικού νόμου της Πρωτοβουλίας για την Υγεία αναμένεται άμεσα.

Η κατάρτιση των τευχών δημοπράτησης του παραπάνω έργου έχει ολοκληρωθεί, σε στενή συνεργασία με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, ενώ ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα από το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Η ολοκλήρωση της νέας ΜΕΘ αναμένεται το καλοκαίρι του 2023.

 • Σχεδιασμός, κατασκευή και εξοπλισμός δύο νέων κτιρίων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Η εν λόγω δωρεά της Πρωτοβουλίας αφορά στη μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμό δύο νέων κτιρίων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», ενός από τα μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Το πρώτο κτίριο θα στεγάσει χώρους και δωμάτια εφημερίας για τους γιατρούς του νοσοκομείου, ενώ το δεύτερο θα εξυπηρετήσει ανάγκες για την έδρα του Κέντρου Συντονισμού Κινητών Ιατρικών Μονάδων.

Η Προμελέτη του έργου βρίσκεται σε τελικό στάδιο, περιλαμβάνοντας εναλλακτικά σχεδιαστικά σενάρια προς εξέταση από τους τελικούς χρήστες και το ΙΣΝ. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκτεταμένης φάσης σχεδιασμού, η Ομάδα Μελέτης βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία τόσο με το νοσοκομείο «Αττικόν» όσο και με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αναγέννηση & Πρόοδος που, με αποκλειστική δωρεά του ΙΣΝ, υλοποιεί το πρόγραμμα των Κινητών Ιατρικών Μονάδων από το 2014. Με την ολοκλήρωση της Προμελέτης, θα ξεκινήσει η κατάρτιση της Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο και, παράλληλα, η εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο και στους συναρμόδιους φορείς στις αρχές του 2024.

 • Παιδιατρικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου στο Νοσοκομείο Παίδων Sant Joan de Déu (SJD) της Βαρκελώνης

Τον Ιούνιο 2022, εγκαινιάστηκε το νέο Παιδιατρικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου στο Νοσοκομείο Παίδων SJD της Βαρκελώνης, ανοίγοντας τις πόρτες του για νεαρούς ασθενείς από την Ισπανία και όλο τον κόσμο. Μαζί με το Leo Messi Foundation, το ΙΣΝ αποτέλεσε στρατηγικό ιδρυτικό δωρητή του νέου Κέντρου, βοηθώντας το Νοσοκομείο SJD να ολοκληρώσει τη διαδικασία ανεύρεσης πόρων για την κατασκευή του Κέντρου το 2018.

Χτίζοντας πάνω στη μακροχρόνια και διεθνώς αναγνωρισμένη εμπειρία του Νοσοκομείου SJD στον τομέα της παιδιατρικής φροντίδας και ογκολογίας, το νέο Κέντρο συγκεντρώνει κάτω από την ίδια στέγη εξωτερικά ιατρεία, μονάδες νοσηλείας, χειρουργεία, θεραπευτικές παρεμβάσεις, και έρευνα, με σημαντικό αντίκτυπο στους ασθενείς. Το Κέντρο έχει τη δυνατότητα υποδοχής 400 νέων ασθενών ετησίως και κατατάσσεται στην τέταρτη θέση παγκοσμίως στον τομέα της αναπτυξιακής φροντίδας παιδιών που πάσχουν από καρκίνο. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε σε στενή και διαρκή συνεργασία με τους γιατρούς, νοσηλευτές και επαγγελματίες του Νοσοκομείου SJD, καθώς και με περισσότερους από 80 ασθενείς και τις οικογένειές τους, που ήρθαν αντιμέτωποι με τον παιδικό καρκίνο.

Το ανθρωποκεντρικό μοντέλο που ακολουθεί το Νοσοκομείο SJD σε όλες τις πτυχές φροντίδας και στήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους, έχει αποτελέσει σημαντική πηγή έμπνευσης για την Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ και την ανάπτυξη του νέου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ. Πέρα από την ολοκλήρωση της δωρεάς για το νέο Παιδιατρικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου, το ΙΣΝ και το Νοσοκομείο SJD διερευνούν πεδία συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση θεραπειών για σπάνιες παιδικές ασθένειες, καθώς και για τον σχεδιασμό της έναρξης λειτουργίας του νέου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου ΙΣΝ και τη μελλοντική συνεργασία στην παιδιατρική ογκολογία μεταξύ των δύο νοσοκομείων.

Προμήθεια Εξοπλισμού

Μια απεικόνιση ενός ατόμου σε νοσοκομειακό κρεβάτι που κρατάει το χέρι ενός προσώπου που στέκεται δίπλα του
 • Προμήθεια Συστήματος Κλήσης Νοσηλευτών για το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (Γ.Ν.Α.) «Ο Ευαγγελισμός»

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των τριών δωρεών της Πρωτοβουλίας για την Υγεία για την προμήθεια δύο νέων αεροπλάνων και δύο νέων ελικοπτέρων για την ενίσχυση των αεροδιακομιδών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), καθώς και την προμήθεια ειδικού ιατρικού εξοπλισμού για το Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», και νέων εδρών και προσομοιωτών για την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), η δωρεά του ΙΣΝ για την προμήθεια ενός νέου συστήματος κλήσης νοσηλευτών για το Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2022.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που επέφερε η πανδημία της COVID-19, με προκλήσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και καθυστερήσεις στην παραδόσεις εξοπλισμού, η δωρεά υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε ομαλά, διασφαλίζοντας την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος κλήσης νοσηλευτών στις μονάδες νοσηλείας των κτιρίων ΑΧΕΠΑ και ΠΑΤΕΡΑ του Νοσοκομείου. Το σύστημα είναι σύγχρονο, ψηφιακό, πλήρως ευέλικτο και επεκτάσιμο, ενώ περιλαμβάνει συνολικά 798 μονάδες κλήσης σε 23 σταθμούς νοσηλείας στις αντίστοιχες κλινικές, με τη δυνατότητα κεντρικού ελέγχου. Όπως περιγράφεται στο σχετικό Δελτίο Τύπου, το νέο σύστημα αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο που διασφαλίζει άμεση επικοινωνία μεταξύ των νοσηλευτών και των 62.000 και πλέον ασθενών που νοσηλεύονται στον «Ευαγγελισμό» κάθε χρόνο.

 • Εγκατάσταση Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού (PET/CT) σε τέσσερα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία

Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία (Ν. 4839, ΦΕΚ 181 Α'/ 02.10.2021), η δωρεά του ΙΣΝ για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού PET/CT σε τέσσερα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της ελληνικής περιφέρειας ―Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Λάρισας και Ηρακλείου― πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες προμήθειας της Πρωτοβουλίας για την Υγεία Α.Ε., ο εξοπλισμός PET/CT παραδόθηκε και στα τέσσερα νοσοκομεία το φθινόπωρο του 2022, ενώ οι εργασίες για την αναδιαμόρφωση και ανακαίνιση των χώρων όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Οι προκαταρκτικοί έλεγχοι, δοκιμές του εξοπλισμού και εκπαιδεύσεις του ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν στις αρχές του 2023.

Ο νέος εξοπλισμός PET/CT και οι εργασίες αναδιαμόρφωσης χώρων θα διευκολύνουν τη δημιουργία και ενίσχυση της λειτουργίας Τμημάτων και Εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής στα τέσσερα νοσοκομεία, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε εξειδικευμένες εξετάσεις και θεραπείες για ογκολογικούς ασθενείς που διαφορετικά θα έπρεπε να ταξιδέψουν στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για να λάβουν αντίστοιχη φροντίδα. Με βάση τις προβλέψεις του νόμου για τη δωρεά, το Ελληνικό Δημόσιο έχει αναλάβει την ευθύνη για τη στελέχωση των νέων Τμημάτων, τη λειτουργία του εξοπλισμού, καθώς και το κόστος συντήρησης μετά το πέρας της διετούς περιόδου εγγύησης.

Από την αρχή της δωρεάς, η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία και τακτικό συντονισμό μεταξύ του ΙΣΝ, του Υπουργείου Υγείας, των τεσσάρων νοσοκομείων και του αναδόχου. Η πλήρης ολοκλήρωση και παράδοση της δωρεάς στο Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται τον Φεβρουάριο του 2023.

Εκπαίδευση, Ανταλλαγή Γνώσεων και Ανάπτυξη Συνεργασιών

Ένας επαγγελματίας ιατρός που φοράει χειρουργική μάσκα και δίχτυ μαλλιών εστιάζει με προσοχή σε μια εργασία
 • Στήριξη του νοσηλευτικού τομέα

Η Πρωτοβουλία για την Υγεία υποστηρίζει προγράμματα εκπαίδευσης, έρευνας, και υποτροφιών για τη Νοσηλευτική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός». Οι δωρεές του ΙΣΝ προς τους δύο φορείς περιλαμβάνουν επίσης την προμήθεια ειδικού ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η διαδικασία προμήθειας του εξοπλισμού προχώρησε σημαντικά τους τελευταίους μήνες και πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, ενώ οι παραδόσεις στο ΕΚΠΑ και το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» θα εκπονούνται σταδιακά τους προσεχείς μήνες.

Παράλληλα, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εξής εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΠΑ:

 1. Παροχή φροντίδας σε κωφούς ασθενείς: Στο πλαίσιο του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος θα εκπαιδευτούν 20+ νοσηλευτές στη φροντίδα κωφών ασθενών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό εργαλείο για την επικοινωνία με κωφούς ασθενείς σχετικά με ιατρικά θέματα. Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη ενός τμήματος δια ζώσης εκπαίδευσης, διάρκειας 30 ωρών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη ενός πρόσθετου τμήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διάρκειας 10 ωρών. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νοσηλευτές, με τίτλο: «Διασφάλιση του δικαιώματος των Κωφών στην Υγεία: Μαθήματα ΕΝΓ για νοσηλευτές», διάρκειας 40 ωρών, με 21 συμμετέχοντες.
 2. Βασικές και προηγμένες νοσηλευτικές δεξιότητες για τη φροντίδα ασθενών: Στόχος του προγράμματος είναι η επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων νοσηλευτών σε θέματα κλινικής φροντίδας, ασφάλειας και διασφάλισης ποιότητας, τεκμηριωμένης πρακτικής, διαπροσωπικής επικοινωνίας κ.ά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο 2022, με 13 από τις συνολικά 26 ενότητες να έχουν ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή 56 επιλεγμένων φοιτητών, από συνολικά 940 υποψηφίους.
 3. Ηγεσία στην ανακουφιστική φροντίδα: Με στόχο τη βελτίωση της ανακουφιστικής φροντίδας και την επέκταση της πρόσβασης σε σχετικές υπηρεσίες, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση τουλάχιστον 60 επαγγελματιών υγείας. Συνολικά 20 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης τον Ιούνιο του 2022. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων μηνιαίων συναντήσεων σε μικρές ομάδες, προσφέρεται καθοδήγηση στους συμμετέχοντες για την ενίσχυση των ηγετικών τους δεξιοτήτων. Ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2023.
 4. Προηγμένες αρχές διαχείρισης του οξέος και χρόνιου παιδιατρικού πόνου: Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση νοσηλευτών στην αξιολόγηση του παιδιατρικού πόνου με εργαλεία προσαρμοσμένα στην ηλικία του ασθενούς και χρήση σύγχρονων κατευθυντήριων οδηγιών. Μέχρι σήμερα, ο πρώτος από τους 6 κύκλους εκπαίδευσης έχει ολοκληρωθεί μέσω εξ αποστάσεως μαθημάτων, με τη συμμετοχή 30 εκπαιδευόμενων ―από σύνολο 356 αιτούντες, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος έχει αναπτυχθεί και ένας οδηγός οξυγονοθεραπείας. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την αξιοποίηση του νέου εξοπλισμού προσομοίωσης. Στο ίδιο πνεύμα, τρία μέλη του προγράμματος εκπαιδεύτηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Johns Hopkins για τη χρήση προσομοιωτών.
 5. Κοινοτικοί Νοσηλευτές στο σχολικό περιβάλλον: Το εν λόγω πρόγραμμα πρόκειται να εκπαιδεύσει συνολικά 220 κοινοτικούς νοσηλευτές για την παροχή φροντίδας σε σχολικά περιβάλλοντα. Προβλέπεται να δημιουργηθεί επίσης ένα υποδειγματικό Σχολικό Κέντρο Υγείας, σε συνεργασία με το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, το οποίο θα αποτελέσει πρότυπο για σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. Ο πρώτος κύκλος του εξ αποστάσεως προγράμματος, διάρκειας τριών μηνών, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022, με 140 εκπαιδευόμενους. Ο δεύτερος κύκλος αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2023.
 6. Τεχνικές διακοπής του καπνίσματος σε γενικά και ψυχιατρικά νοσοκομεία: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δια ζώσης και εξ αποστάσεως μάθησης εκπαιδεύει νοσηλευτές που εργάζονται σε γενικά και ψυχιατρικά νοσοκομεία στην εφαρμογή τεχνικών διακοπής του καπνίσματος. Το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει ήδη σχεδιαστεί, ενώ η εκπαίδευση εκπαιδευτών αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2022, στο οποίο εκπαιδεύονται έως και 15 νοσηλευτές από κάθε ένα από τα τέσσερα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για Νοσηλευτές: Το πρόγραμμα παρέχει συνεχιζόμενη εκπαίδευση στους νοσηλευτές για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στις ΤΠΕ, καλύπτοντας τομείς, όπως οι βασικές εφαρμογές λογισμικού, τα ιατρικά ιστορικά, η τηλεϊατρική και άλλα θέματα. Στόχος είναι να εκπαιδευτούν έως και 2.000 άτομα μέσω δια ζώσης και εξ αποστάσεως μαθημάτων. Από τους 650 αιτούντες, 156 επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στον πρώτο κύκλο της εκπαίδευσης και 103 ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα τον Ιούλιο 2022. Ο δεύτερος κύκλος ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2022, με περίπου 200 συμμετέχοντες.
 8. Διαχείριση στρες για διασώστες: Το πρόγραμμα θα παρέχει εκπαίδευση στην πρόληψη και διαχείριση στρες για διασώστες του ΕΚΑΒ. Το πρόγραμμα συνδυάζεται με μια ερευνητική μελέτη για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των διασωστών σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης. Την τρέχουσα περίοδο, το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία συντονισμού με το ΕΚΑΒ αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία συμμετοχής και παρακολούθησης.

Η Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ στηρίζει επίσης το ερευνητικό έργο του διδακτικού προσωπικού του ΕΚΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω εργασιών:

 • Πρόσβαση των μεταναστών σε υπηρεσίες υγείας: Η έρευνα αποσκοπεί στην εκτίμηση των αναγκών και εμποδίων που συναντούν οι μετανάστες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ παράλληλα διερευνά τη στάση και τις γνώσεις των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη διαχείριση ασθενών με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, η έρευνα στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείων που θα βοηθήσουν τους μετανάστες να αξιοποιήσουν το σύστημα υγείας, καθώς και στην ενίσχυση της πολιτισμικής επάρκειας των επαγγελματιών υγείας. Μέχρι σήμερα, έχει δημοσιευθεί μια συστηματική ανασκόπηση με θέμα τα εμπόδια στην περίθαλψη, ενώ έχουν επίσης αναπτυχθεί εργαλεία για τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.

 • Στρατηγικές διαχείρισης του στρες για γυναίκες με νεοπλασία και τους συντρόφους τους: Στόχος της έρευνας αποτελεί η μελέτη της σημασίας του κοινωνικού περιβάλλοντος των ασθενών στις συναισθηματικές τους αντιδράσεις, στη διαχείριση του στρες, και στον αντίκτυπο στην ψυχολογία τους. Έχει ήδη αναπτυχθεί ένα ερωτηματολόγιο, ενώ παράλληλα έχει πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία για τη συλλογή δεδομένων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε νοσοκομεία της Κρήτης, της Αθήνας και της Κύπρου, μαζί με κάποιες προκαταρκτικές αναλύσεις. Σχετική εργασία παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2022.

 • Θεωρία του νου και ενσυναίσθηση στη διπολική διαταραχή: Το εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί στη μελέτη της θεωρίας του νου και της ενσυναίσθησης στα άτομα με διπολική διαταραχή. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού.

Τα προγράμματα υποτροφιών για τη Νοσηλευτική Σχολή του ΕΚΠΑ έχουν υποστηρίξει 4 ακαδημαϊκούς υποτρόφους πλήρους απασχόλησης και 10 μερικής απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, οι υπότροφοι ενίσχυσαν τη νοσηλευτική εκπαίδευσή τους μέσω της κλινικής επίβλεψης προπτυχιακών φοιτητών, του συντονισμού φροντιστηρίων και εργαστηρίων, της προετοιμασίας εκπαιδευτικού υλικού, της επίβλεψης εξετάσεων, και της υποστήριξης έρευνας μελών ΔΕΠ καθώς και προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών. Οι εν λόγω υπότροφοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν τα προγράμματα νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Για τους φοιτητές, νοσηλευτές, και ιατρούς του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», ο πρώτος κύκλος υποτροφιών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021 και μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί συνολικά 25 υποτροφίες για μεταπτυχιακά προγράμματα, και συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εξειδίκευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το επόμενο ακαδημαϊκό έτος αναμένεται να χορηγηθεί αντίστοιχος αριθμός υποτροφιών.

 • Πανελλήνιο Πρόγραμμα για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής

To Πανελλήνιο Πρόγραμμα για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής (GRIPP-SNF) είναι ένα πενταετές (2021-2026) πρόγραμμα, το οποίο υποστηρίζεται αποκλειστικά από το ΙΣΝ στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, και έχει ως στόχο τη βελτίωση της πρόληψης και του ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή από το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.), τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ).

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενες Τακτικές Ενημερώσεις της Πρωτοβουλίας, οι νοσηλευτές επιτήρησης λοιμώξεων (ΝΕΛ) δραστηριοποιούνται ήδη στα 10 συμμετέχοντα νοσοκομεία (πέντε από τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα και τα άλλα πέντε στην Πάτρα, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη και στο Ηράκλειο). Επιπλέον, τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί πρόοδος στους παρακάτω άξονες:

 • Η ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων παρακολούθησης έχει εγκατασταθεί στα δέκα νοσοκομεία. Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα, καθώς δεν υπήρχε σύστημα αντίστοιχης τεχνολογίας που να επιτρέπει την παρακολούθηση των ποσοστών των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε πραγματικό χρόνο. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να επεκτείνουν τη βάση δεδομένων σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία στο εγγύς μέλλον, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερα θετική ένδειξη σχετικά με τη βιωσιμότητα του έργου.

 • Οι νοσηλευτές επιτήρησης λοιμώξεων του προγράμματος GRIPP ολοκλήρωσαν την εισαγωγή βασικών δεδομένων για δύο κύριους δείκτες του προγράμματος: (i) το ποσοστό των αιματογενών λοιμώξεων που σχετίζονται με κεντρική γραμμή (CLABSI), και (ii) τη συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής των χεριών. Τον Ιούλιο 2022 πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε καθένα από τα 10 νοσοκομεία για την αρχική εικόνα των δύο δεικτών. Η καταγραφή των αρχικών δεδομένων για άλλους δείκτες νοσοκομειακών λοιμώξεων θα συνεχιστεί, θα αναλυθεί και θα παρουσιαστεί σταδιακά στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τους δείκτες νοσοκομειακών λοιμώξεων θα παραδίδονται στη συνέχεια στις επιτροπές λοιμώξεων και στους διευθυντές των εκάστοτε νοσοκομείων, ώστε να διευκολύνεται η έγκαιρη παρακολούθηση.

 • Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί τρεις κύκλοι εκπαιδεύσεων για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων. Συνολικά 213 νοσηλευτές έχουν εκπαιδευτεί, και 148 έχουν πιστοποιηθεί, ενώ οι εκπαιδεύσεις έχουν μεγάλη ζήτηση, με 530 επιπλέον άτομα να έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για μελλοντικούς κύκλους. Περίπου το 70% των εκπαιδευομένων έλαβαν την προβλεπόμενη πιστοποίηση με την ολοκλήρωση τoυ προγράμματος. Οι εκπαιδεύσεις για τον έλεγχο των λοιμώξεων έχουν μέχρι στιγμής λάβει θετικά σχόλια από τους συμμετέχοντες. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν συμπληρώσει τεστ αξιολόγησης πριν και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ενώ πρόκειται να εξεταστούν ξανά σε διάστημα έξι μηνών, ώστε το CLEO να αξιολογήσει τη διακύμανση της γνώσης με την πάροδο του χρόνου.

Τον Ιούλιο του 2022, το CLEO τιμήθηκε με το Gold-level βραβείο από τα Patient Partnerships Awards, στην κατηγορία «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και της Ασφάλειας των Ασθενών», αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες του CLEO, σε συνεργασία με τους εταίρους του, για την υλοποίηση του προγράμματος GRIPP-SNF.

Τέλος, ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων στα νοσοκομεία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022, σε συνεργασία με το Institute for Healthcare Improvement. Τον Οκτώβριο του 2022, το CLEO πραγματοποίησε επισκέψεις στα 10 συμμετέχοντα νοσοκομεία για τον από κοινού σχεδιασμό των παρεμβάσεων με βάση τις συνθήκες και το πλαίσιο της εκάστοτε μονάδας.

 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Εντατική Θεραπεία

Το πενταετές αυτό πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ υπό την εποπτεία του Ο.Δ.Ι.Π.Υ. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικής και εξειδικευμένης κατάρτισης για γιατρούς και νοσηλευτές, τόσο σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) όσο και για συναφείς ειδικότητες. Σε συνέχεια της υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών τον Ιούλιο του 2021, το πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος κύκλος του σεμιναρίου Basic Assessment and Support Intensive Care (BASIC) πραγματοποιήθηκε στις 1-2 Ιουλίου 2022, με συμμετοχή 17 επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε ΜΕΘ ανά την Ελλάδα. Το ΙΣΝ υποστήριξε επίσης την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για την υλοποίηση των εν λόγω εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Από τον Σεπτέμβριο του 2022, τα σεμινάρια πραγματοποιούνται κάθε μήνα, παρέχοντας κρίσιμη κατάρτιση σε εκατοντάδες γιατρούς και νοσηλευτές ετησίως, με άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη για την εντατική θεραπεία και φροντίδα σε όλη την Ελλάδα.

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Αντιμετώπιση του Τραύματος

Τα πενταετή Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Αντιμετώπιση του Τραύματος υλοποιούνται από την Αναγέννηση & Πρόοδο, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ. Περιλαμβάνουν επτά διαφορετικά προγράμματα και σεμινάρια για φοιτητές ιατρικής και νοσηλευτικής, ιατρούς, χειρουργούς και διασώστες.

Τα ακόλουθα προγράμματα υλοποιήθηκαν μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 2022: τρία σεμινάρια Advanced Trauma Life Support (ATLS) (20 συνολικά μέχρι σήμερα), έξι σεμινάρια Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) (12 συνολικά μέχρι σήμερα), και τρία σεμινάρια Pre-hospital Trauma Life Support (PHTLS) (23 συνολικά μέχρι σήμερα). Επιπλέον, έχει υλοποιηθεί ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο Advanced Pediatric Life Support (APLS) σε συνδυασμό με δύο μαθήματα για προσωπικό χειρουργείων (operating room personnel - ORP). Σχεδιάζεται η διεξαγωγή τεσσάρων σεμιναρίων ATCN και επτά σεμιναρίων PHTLS πριν από το τέλος του 2022.

Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη η λειτουργία του Εργαστηρίου Χειρουργικής Προσομοίωσης για φοιτητές ιατρικής, γενικούς χειρουργούς και ορθοπεδικούς, υπό την επιστημονική εποπτεία της Α’ Ορθοπεδικής Χειρουργικής Κλινικής και  Γ΄ & Δ΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ». Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί 221 Γενικοί και Ορθοπεδικοί Χειρουργοί.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τη Νοσηλευτική Σχολή του ΕΚΠΑ, διεξάγονται συζητήσεις σχετικά με την ενσωμάτωση του μαθήματος ATCN στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών της Νοσηλευτικής Σχολής.

Από τον Νοέμβριο του 2022, έχει ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες στα προγράμματα για την αντιμετώπιση του τραύματος, για γενικούς και ορθοπεδικούς χειρουργούς. Τα προγράμματα για την αντιμετώπιση του τραύματος θα πραγματοποιηθούν στο Ακαδημαϊκό Νοσοκομείο Chris Hani Baragwanath (CHBAH) που βρίσκεται στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής. Το συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά κέντρα τραύματος στον κόσμο και συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Witwatersrand. Τα δίδακτρα και τα έξοδα διαβίωσης των υποτρόφων θα καλυφθούν πλήρως με την αποκλειστική υποστήριξη του ΙΣΝ. Οι υπότροφοι θα αποκτήσουν εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με σοβαρό τραύμα, συμπεριλαμβανομένης της κλινικής και πρακτικής εμπειρίας, υπό την εποπτεία και με την υποστήριξη της ομάδας του CHBAH. Για τη διευκόλυνση της υλοποίησης του προγράμματος και τη συμπερίληψη των Ελλήνων υποτρόφων, αναπτύσσεται μια νέα συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου του Witwatersrand και του ΕΚΠΑ. Οι υποτροφίες είναι τρίμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για συνολικά έξι μήνες. Αναμένεται ότι το πρόγραμμα θα φιλοξενήσει 16 υποτρόφους ετησίως για τα επόμενα πέντε έτη. Ο πρώτος κύκλος αναμένεται να ξεκινήσει μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου του 2023.

 • King Hussein Cancer Foundation and Center

Η νέα συνεργασία ανάμεσα στο ΙΣΝ και το King Hussein Cancer Foundation and Center (KHCF/C) στην Ιορδανία ―το κορυφαίο αντικαρκινικό κέντρο στη Μέση Ανατολή― συνιστά μία εξέλιξη στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία που θα ενισχύσει την πρόσβαση και παροχή φροντίδας σε ευάλωτα παιδιά από την ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, η δωρεά του ΙΣΝ υποστηρίζει το πρόγραμμα Goodwill Funds του KHCF/C, για την κάλυψη της θεραπείας παιδιών με καρκίνο σε λίστα αναμονής για άμεση ιατρική περίθαλψη και μεταμόσχευση μυελού των οστών στο KHCC. Ακολουθώντας τη δέσμευση του KHCF/C για τη στήριξη ασθενών χωρίς οικονομικά μέσα ή πρόσβαση σε θεραπεία, η δωρεά του ΙΣΝ αναμένεται να διασφαλίσει κρίσιμη φροντίδας για τα μισά από τα παιδιατρικά περιστατικά που υποδέχεται το KHCC ετησίως ― στα οποία περιλαμβάνονται παιδιά πρόσφυγες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ψυχική Υγεία

Απεικόνιση ενός παιδιού που κρατάει ένα λούτρινο ζωάκι σε ένα φωτεινό δωμάτιο γεμάτο φυσικό φως
 • Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων

Aπό την προηγούμενη 11η Τακτική Ενημέρωση, η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων (Child and Adolescent Mental Health Initiative – CAMHI) έχει αναπτυχθεί σημαντικά, με σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα. Η Πρωτοβουλία ‘CAMHI’ υλοποιείται σε συνεργασία με το Child Mind Institute των Ηνωμένων Πολιτειών και ένα νεοσύστατο Δίκτυο επαγγελματιών και φορέων παιδικής ψυχικής υγείας ανά τη χώρα, με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4812/2021 της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, η επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς ανάμεσα στο ΙΣΝ και το Ελληνικό Δημόσιο για το έργο έχει οριστικοποιηθεί και αναμένεται η κύρωσή της. Η Σύμβαση προσδιορίζει τους στόχους της Πρωτοβουλίας, τους τρόπους υλοποίησης και συνεργασίας με το δημόσιο σύστημα υγείας, καθώς και τις υποχρεώσεις της πολιτείας για τη συνέχιση και βιωσιμότητα του προγράμματος μετά την πενταετή περίοδο πιλοτικής υλοποίησης που υποστηρίζεται αποκλειστικά από το ΙΣΝ.

Στο πλαίσιο της σύστασης και εδραίωσης του Δικτύου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της Πρωτοβουλίας, τους τελευταίους μήνες επισημοποιήθηκαν οι πρώτες συνεργασίες με φορείς στην Αλεξανδρούπολη, τα Ιωάννινα και το Ηράκλειο. Ειδικότερα, έχουν υπογραφεί τρία Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ του διαχειριστή του έργου της Πρωτοβουλίας ‘CAMHI’, του Υπουργείου Υγείας, και: (i) το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Παιδιών και Εφήβων, (ii) το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Τμήμα Ψυχιατρικής), και (iii) το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Παιδοψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Όπως προβλέπουν τα Μνημόνια, νέοι επαγγελματίες της Πρωτοβουλίας έχουν ενταχθεί στα τρία αυτά Κέντρα του Δικτύου και συνεργάζονται με τις αντίστοιχες κλινικές για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη του προγράμματος, σύμφωνα με τις ανάγκες και προτεραιότητες της εκάστοτε περιοχής. Την τρέχουσα περίοδο, οι ομάδες επικεντρώνονται στην αξιολόγηση των τοπικών αναγκών, στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε βασικές και εξειδικευμένες αρχές ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, στην ενημέρωση και ανταλλαγή με σχολεία, καθώς και σε άλλες μορφές υποστήριξης για την παροχή κλινικής φροντίδας. Παράλληλα, συστήνονται σταδιακά και τα Κέντρα Αναφοράς του Δικτύου στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, σε συνεργασία με κατά τόπου φορείς ― συμπεριλαμβανομένου του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Στις 10 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ψυχική Υγείας, η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων παρουσίασε τον νέο website της, με επιστημονικά τεκμηριωμένες πηγές πληροφόρησης για εφήβους, φροντιστές, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς και με τα πρώτα ερευνητικά στοιχεία από την χαρτογράφηση του πεδίου παιδικής ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Στο άμεσο μέλλον, το website θα εμπλουτιστεί με πλατφόρμες για τα νέα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας, καθώς και με εκπαιδευτικό υλικό ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η έναρξη του Προγράμματος Νεανικής Συμμετοχής (Youth Engagement Scheme - YES), με στόχο τη συστηματική ακρόαση και ενσωμάτωση των απόψεων των νέων σε όλες τις πτυχές του σχεδιασμού και υλοποίησης της Πρωτοβουλίας. Υπό την ηγεσία του κ. Γιώργου Μόσχου, πρώην Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Πρόγραμμα Νεανικής Συμμετοχής YES αναπτύσσει τις Συμβουλευτικές Ομάδες Εφήβων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, το πρόγραμμα YES ανακοινώθηκε σε δημόσια σχολεία όλης της χώρας προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή ενδιαφερόμενοι έφηβοι. Σε συνέχεια των δύο πιλοτικών εργαστηρίων διαβούλευσης που υλοποιήθηκαν τον Ιούνιο και Σεπτέμβριο 2022, τον Δεκέμβριο σχηματίστηκαν οι Συμβουλευτικές Ομάδες Εφήβων YES στην Αλεξανδρούπολη, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και την Αθήνα και πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες μηνιαίες συναντήσεις. Το πρόγραμμα ακολουθεί διεθνή πρότυπα για τη συμμετοχή των παιδιών με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον τους, και καταρτίζει εξειδικευμένα μεθοδολογικά εργαλεία και κώδικες δεοντολογίας που θα διέπουν τη συνεργασία με τις Συμβουλευτικές Ομάδες.

Τους επόμενους μήνες, η Πρωτοβουλία ‘CAMHI’ θα οριστικοποιήσει το πλάνο ανάπτυξης και υλοποίησης των πρώτων βασικών και προχωρημένων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με την έναρξή τους να αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

 • Εργασίες ανακαίνισης στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα

Όπως προβλέπει η Κύρια Σύμβαση Δωρεάς της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, η δωρεά του ΙΣΝ για την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό υφιστάμενου κτιρίου στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» θα στεγάσει ανάγκες για τη συνεργασία ανάμεσα στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου και την Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για κλινικούς σκοπούς.

Η Προμελέτη του έργου ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2022, ενσωματώνοντας προτάσεις και ιδέες του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» αλλά και παιδοψυχίατρων της Πρωτοβουλίας και διεθνών εμπειρογνωμόνων. Το ανακαινισμένο κτίριο θα φιλοξενήσει το Κέντρο Αναφοράς του Δικτύου της Πρωτοβουλίας ‘CAMHI’ στην Αθήνα, και θα περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένους χώρους εκπαίδευσης και εξέτασης ώστε να διευκολύνουν το έργο της Κλινικής στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας. Οι εργασίες ανακαίνισης επεκτείνονται επίσης στον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος πρασίνου για νεαρούς επισκέπτες.

Τα αμέσως επόμενα στάδια της δωρεάς αφορούν στην επίσημη έγκριση της Mελέτης από τις αρμόδιες αρχές, την έκδοση των απαραίτητων αδειών και την oλοκλήρωση της Οριστικής Μελέτης. Παράλληλα, ετοιμάζεται η Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία θα καθορίζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο λειτουργίας του νέου κτιρίου και τις σχετικές προβλέψεις βιωσιμότητας ― με γνώμονα την ενίσχυση του έργου και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Νοσοκομείου. Σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα, η ανακαίνιση αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2023.

 • Stavros Niarchos Foundation (SNF) Global Center for Child and Adolescent Mental Health στο Child Mind Institute

Χτίζοντας στην Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων στην Ελλάδα αλλά και τη μακροχρόνια συνεργασία του ΙΣΝ με το Child Mind Institute, το SNF Global Center for Child and Adolescent Mental Health στο Child Mind Institute δημιουργήθηκε με ιδρυτική δωρεά από το ΙΣΝ. Η ίδρυση του Κέντρου έρχεται σε μια κομβική στιγμή, στον απόηχο της πανδημίας COVID-19, και παράλληλα με μια παγκόσμια κρίση ψυχικής υγείας και επιτακτικές εκκλήσεις για δράση με σκοπό μία πιο ισότιμη, ανοιχτή στην πολιτισμική διαφορετικότητα και επιστημονικά τεκμηριωμένη περίθαλψη.

Στόχος του Κέντρου είναι η ενίσχυση της προσβασιμότητας και της ποιότητας της φροντίδας ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους ανά τον κόσμο μέσω έξι συμπληρωματικών πρωτοβουλιών που επικεντρώνονται στην πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, στην ποιότητα της περίθαλψης, στην καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων, στην επιστημονική καινοτομία, στην ενδυνάμωση της νέας γενιάς επαγγελματιών παιδικής ψυχικής υγείας, και στην ανάπτυξη συνεργασιών σε διαφορετικές χώρες. Οι ετοιμασίες για την έναρξη των δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη των έξι πρωτοβουλιών του Κέντρου έχουν ξεκινήσει, αξιοποιώντας τη μοναδική τεχνογνωσία του Child Mind Institute και το έργο της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων στην Ελλάδα.

 • Stavros Niarchos Foundation (SNF) Center for Precision Psychiatry and Mental health στο Πανεπιστήμιο Columbia

Το νέο SNF Center for Precision Psychiatry and Mental Health στο Πανεπιστήμιο Columbia στη Νέα Υόρκη αντανακλά το κοινό όραμα και τη δέσμευση του ΙΣΝ και του Columbia να συμβάλουν στον περιορισμό του αντικτύπου που επιφέρουν οι ψυχικές ασθένειες και της ανισότητας στην περίθαλψη, και αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα τη λειτουργία του.

Η ψυχιατρική ακριβείας ― μια ανερχόμενη προσέγγιση που συνδυάζει πολλαπλούς επιστημονικούς κλάδους, όπως η γονιδιωματική, οι νευροεπιστήμες και η επιδημιολογία ― υπόσχεται να προσφέρει εξατομικευμένη και αποτελεσματική ψυχιατρική φροντίδα, βασισμένη στη μοναδική γενετική σύνθεση και βιολογία κάθε ανθρώπου. Το νέο Κέντρο, το όραμα του οποίου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο SNF Nostos Conference του 2022, βασίζεται στο έργο του Πανεπιστημίου Columbia στους παραπάνω τομείς, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία του Τμήματος Ψυχιατρικής, του New York State Psychiatric Institute, του Mortimer B. Zuckerman Mind Brain Behavior Institute και του New York Genome Center.

Το Κέντρο στοχεύει στον προσδιορισμό και την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων διαγνωστικών μεθόδων και θεραπειών για σοβαρές ψυχικές παθήσεις. Σε σύμπνοια με τις αξίες της Πρωτοβουλία για την Υγεία, το νέο Κέντρο θα καταστήσει την τεχνογνωσία που παράγει ανοιχτή και διαθέσιμη στη διεθνή κοινότητα της ψυχικής υγείας. Η δράση και οι νέες προσεγγίσεις του Κέντρου προβλέπεται επίσης να συμβάλουν στην καταπολέμηση της ανισότητας στην ψυχιατρική περίθαλψη, διασφαλίζοντας ότι οι παραγόμενες θεραπείες θα είναι ευρέως προσβάσιμες.

Επιστήμη, Τεχνολογία και Καινοτομία

 • Stavros Niarchos Foundation (SNF) Institute for Global Infectious Diseases στο Πανεπιστήμιο Rockefeller

Το νέο SNF Institute for Global Infectious Disease Research στο Πανεπιστήμιο Rockefeller ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στο SNF Nostos Conference 2022. Tο Πανεπιστήμιο Rockefeller είναι ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά κέντρα βιοϊατρικής στον κόσμο. Η ιδρυτική δωρεά του ΙΣΝ για το νέο Ινστιτούτο αποτελεί «επένδυση-σταθμό» στον τομέα της παγκόσμιας υγείας και επιστήμης, αποσκοπώντας να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών – από την ελονοσία και τη φυματίωση έως τις πρόσφατες και νέες απειλές. Η δημιουργία του Ινστιτούτου θα διασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους στους ερευνητές του Rockefeller προκειμένου να πάρουν επιστημονικά ρίσκα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων παγκόσμιων απειλών για την υγεία ―μια επιτακτική ανάγκη που αναδείχθηκε ακόμα περαιτέρω μέσω της πρόσφατης πανδημίας COVID-19. Το Ινστιτούτο θα εστιάσει παράλληλα και στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, την επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση, και την επικοινωνία στο ευρύ κοινό, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων και λύσεων για την αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών διεθνώς. Ο βραβευμένος με Νόμπελ Charles M. Rice, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων του Πανεπιστημίου Rockefeller και Πρόεδρος της κλινικής συμβουλευτικής ομάδας εργασίας COVID-19 της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, θα διευθύνει το νέο Ινστιτούτο.

 • Ίδρυμα ETH Zurich – Πρωτοβουλία Engineering for Humanitarian Action (HAC)

Το ΙΣΝ υποστηρίζει την πρωτοβουλία Engineering for Humanitarian Action (HAC), η οποία ξεκίνησε το 2020 ως σύμπραξη μεταξύ του ETH for Development (ETH4D) του ETH Zürich, του EssentialTech Center (ETC) του EPF Lausanne (EPFL), και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ). Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών καινοτομιών που βελτιώνουν την παροχή υπηρεσιών ζωτικής σημασίας σε ανθρώπους που πλήττονται από ανθρωπιστικές κρίσεις. Προβλέπεται ότι οι λύσεις που θα αναπτυχθούν μέσω της πρωτοβουλίας θα ωφελήσουν τη ΔΕΕΣ καθώς και τον ανθρωπιστικό τομέα ευρύτερα. Ένας από τους τρεις τομείς προτεραιότητας του προγράμματος είναι η ψηφιακή υγεία και οι ιατρικές τεχνολογίες, σύμφωνα με τη θεσμική στρατηγική της ΔΕΕΣ για την περίοδο 2019-2022, μαζί με την Ενέργεια και το Περιβάλλον και την Επιστήμη των Δεδομένων και την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον εντοπισμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την εφαρμογή λύσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην ανταπόκριση σε ανθρωπιστικές κρίσεις. Επιπλέον, θα προσφέρει εκπαίδευση σε ανθρωπιστικούς φορείς στους τομείς της τεχνολογίας και της μηχανικής, ώστε να υποστηρίξει την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων.

 • Μελέτη CLIMEDIN της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας (ΕΣΟΟ)

Η Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (ΕΣΟΟ) ή Hellenic Cooperative Oncology Group (HeCOG) είναι μία μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία, τα μέλη της οποίας απαρτίζονται κυρίως από ογκολόγους που συνεργάζονται με νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Η ΕΣΟΟ πραγματοποιεί μια σειρά ερευνών με στόχο την ανάπτυξη νέων θεραπειών και εξατομικευμένης θεραπευτικής αγωγής.

Με την αποκλειστική υποστήριξη του ΙΣΝ, η ΕΣΟΟ διεξάγει μια μελέτη (CLIMEDIN) σε 200 ασθενείς ηλικίας 18 έως 78 ετών με μη χειρουργήσιμο, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα στην Ελλάδα. Η τριετής μελέτη θα διερευνήσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εξατομικευμένων θεραπειών, με στόχο την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η θεραπεία θα χορηγηθεί δωρεάν σε όλους τους εγγεγραμμένους ασθενείς και η αλληλούχιση νέας γενιάς NGS (Next Generation Sequencing) θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή γενετικού ελέγχου των όγκων στην αρχή της μελέτης. Οι μισοί από τους συμμετέχοντες στη μελέτη θα λάβουν τυχαιοποιημένα υποστηρικτικά μηνύματα και θα έχουν πρόσβαση στην ανταλλαγή πληροφοριών με ιατρικές ομάδες μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ θα αξιολογηθεί παράλληλα ο αντίκτυπος της συγκεκριμένης προσπάθειας στην ψυχολογική κατάσταση των ασθενών.

Στη μελέτη συμμετέχουν συνολικά 19 κλινικά κέντρα (11 από την Αθήνα, 2 από τη Θεσσαλονίκη, 2 από την Πάτρα, 1 από την Κρήτη, 1 από τη Λάρισα, 1 από την Καβάλα και 1 από την Κύπρο). Μέχρι σήμερα, έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 100 ασθενείς, από τους συνολικά 200 που είναι ο στόχος. Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024, με παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.